Vijesti

Mobilna telefonija


SMS USLUGE

Provjera stanja na računu za mobilne korisnike
Za provjeru stanja na računu pošaljite SMS sadržaja „racun“ na 0604004.
Cijena SMS poruke iznosi 0,09 KM (bez PDV-a).

 

Napomena: u iznos trenutnog stanja na računu neće ući telefonski saobraćaj u romingu, jer se podaci o ovom saobraćaju dobijaju sa kašnjenjem i do 30 dana.

Provjera stanja bonusa za mobilne korisnike

Za provjeru stanja bonusa pošaljite SMS sadržaja „pb“ na 0604004.
Cijena SMS poruke iznosi 0,09 KM (bez PDV-a).

Dokup paketa mobilnog interneta

Za dokup 500 MB mobilnog interneta po maksimalnoj brzini pošaljite SMS sadržaja „NET500“ na 0604004.
Cijena dokupa paketa mobilnog interneta od 500 MB  iznosi 5,00 KM (bez PDV-a)

Cijena SMS poruke iznosi 0,09 KM (bez PDV-a).

Za dokup 1000 MB mobilnog interneta po maksimalnoj brzini pošaljite SMS sadržaja „NET1000“ na 0604004.
Cijena dokupa paketa mobilnog interneta od 1000 MB  iznosi 9,00 KM (bez PDV-a)

Cijena SMS poruke iznosi 0,09 KM (bez PDV-a).

Napomena: Tarifni paket Limit nema mogućnost dokupa mobilnog interneta, za njega je definisan mobilni internet po maksimalnoj brzini i obračunava se prema važećem cjenovniku za taj tarifni paket.

Dokupljeni internet se resetuje na 0 početkom novog obračunskog perioda. Dozvoljen je jedan dokup dnevno i četiri dokupa mjesečno.  

Svaki naredni dokup u obračunskom periodu se ne sabira ukoliko prethodni nije potrošen.

 

SMS plaćanje parkinga (mParking)

Od 01.03.2017. korisnici Telrad net mobilne mreže parking kartu u Bijeljini mogu platiti putem SMS poruke.

Poruku u kojoj je navedena registarska oznaka automobila i to bez razmaka i crtica potrebno je poslati na odgovarajući broj, a ako je transakcija uspješno obavljena, pošiljalac će dobiti povratnu poruku sa svim podacima (broj kupljene parking karte, vrijeme do kada traje uplaćena karta i cijena parking karte) .

Korisnik je obavezan sačuvati poruku i ista služi kao dokaz o uredno plaćenom parkingu u slučaju spora sa davaocem parking usluge.

Pet minuta prije isteka vremena plaćenog parkinga, korisnik dobija SMS poruku kojom se obavještava da dozvoljeno vrijeme parkiranja ističe. Produženje parkiranja vrši se slanjem nove SMS poruke sa upisanim registarskim brojem automobila na isti mParking broj.

Korisnik može slanjem više uzastopnih poruka na mParking broj platiti parkiranje za više sati u datoj zoni, pri čemu se svakom novom SMS porukom produžava preostalo vrijeme parkiranja za dodatnih sat vremena.

 

Zona                                                      mParking broj              Cijena parkiranja (sa PDV-om)

Crvena zona-1 sat                                 0835501                       1.00

Plava zona-1 sat                                    0835502                       0.50

Plava zona-dnevna karta                      0835503                       2.00

 

Napomena: Pored navedenih cijena, prilikom svakog korišćenja usluge korisnik plaća i inicijalni SMS u iznosu od 0.07 KM (u cijenu je uključen PDV)